Skip to main content

Ko smo mi


Modni studio Sevn, Koste Racina 2636300Novi PazarSrbija Telefon: +381 62 1 742 743  E-Mail: emirmss@hotmail.com obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Modni studio Sevn prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov


Modni studio Sevn koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Obrada transakcija

Modni studio Sevn podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka


 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Modni studio Sevn štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

Modni studio Sevn čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   Do realizacije porudžbine

Automatizovano donošenje odluka i profilisanjeModni studio Sevn ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU


Modni studio Sevn ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van SrbijeModni studio Sevn ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Modni studio Sevn na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Novi Pazar Save Kovačevića BB  Telefon: +381 62 1 742 743  E-Mail: emirmss@hotmail.com

Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.